Simplicity in Quality Systems

COPYRIGHT NOTICE


All (intellectual) property rights related to SinQS and the SinQS logo are exclusively vested in SinQS. SinQS explicitly reserves these rights regarding the SinQS websites.


The (copyright) rights regarding the format and content of this website (the data, images, sounds, texts and other information contained therein) rest exclusively with SinQS. The content of this website is only for personal use. Without the prior written permission of SinQS, it is not permitted, among other things, to forward, distribute or make available the content of this website, or any part thereof, to third parties, except insofar as this is strictly necessary for the use of this website.


If and insofar as the content of this website consists of contributions from users, these users have the rights (unless the user conditions of this website have waived these rights and / or these rights have been transferred to SinQS).


-/-


AUTEURSRECHTEN


Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot SinQS en het logo van SinQS berusten uitsluitend bij SinQS. SinQS behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor ten aanzien van de websites van SinQS.


De (auteurs-)rechten met betrekking tot het formaat en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij SinQS. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SinQS is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan SinQS).